Skip to main content
Nyheter

Advokatverksamhet i corona-tider

By 26 januari, 2021No Comments

Precis som allt annat i samhället påverkas även advokatverksamhet av den globala spridningen av coronaviruset (covid-19). Vi bär alla ett stort ansvar för att förhindra smittspridning genom att begränsa våra fysiska kontakter, stanna hemma vid symtom på sjukdom, hålla avstånd och vara noga med handhygien. För oss som advokater innebär det i praktiken att vi exempelvis arbetar mycket hemifrån och att vi i så hög utsträckning som möjligt använder oss av videoteknik eller telefonkontakt i våra möten med klienter. I rollen som advokat måste vi bl.a. årligen genomgå minst 18 timmars fortbildning, vilken naturligtvis fått genomföras på distans under 2020 och sannolikt kommer få göra det även under innevarande år.

Det är samtidigt svårt att helt avstå från fysiska möten i vårt yrke. En advokat har i sin yrkesroll som främsta plikt att visa trohet och lojalitet mot klienten och att tillvarata klientens intressen på bästa sätt, vilket ibland kan betyda att det finns behov av fysiska möten. För den som är exempelvis är frihetsberövad under längre tid kan en telefonkontakt inte alltid ersätta det mänskliga mötet. När Kriminalvården under våren 2020 införde besöksförbud på häktena undantogs därför de offentliga försvararna från förbudet. Motsvarande gäller vid polisförhör, där det ibland finns ett stort behov av närvaro på plats, för att på bästa sätt stötta och hjälpa klienten. Det kan både gälla vid förhör när någon är misstänkt för brott, men också vid förhör med den som utsatts för brott (målsägande). I dessa situationer är vi advokater hänvisade till att upprätthålla avstånd och, i den mån det inte är möjligt, använda munskydd eller visir. Allt för att begränsa riskerna för att dels bli smittade, dels föra smitta vidare men samtidigt tillvarata våra klienters intressen.

Även domstolarna har under pandemin tvingats ställa om sin verksamhet och anpassa sig till de rådande förhållandena. Det har exempelvis inneburit att nyttjandet av videoteknik har ökat rejält. Idag genomförs ofta rättegångar med en eller flera parter eller vittnen på videolänk. Dessutom har många rättegångssalar anpassats för att begränsa smittspridning, exempelvis genom plexiglas mellan de som deltar i rättegångarna. Antalet åhörare vid rättegångarna har också begränsats kraftigt.

Om du har frågor om hur vi arbetar med att förhindra smittspridning och samtidigt upprätthåller de krav som advokatrollen innebär, tveka inte att kontakta oss.

Skrivet av advokat Eva Olofsson