Skip to main content

Eva Olofsson

Eva Olofsson

Advokat och delägare, Umeå
eva.olofsson@ahlgrens.nu
090-77 83 10

Särskild inriktning

Eva Olofsson är specialiserad inom förvaltningsrätt och straffrätt. Hon har lång erfarenhet av arbete inom förvaltningsdomstol och företräder regelbundet barn, vårdnadshavare och myndigheter i mål om tvångsvård (LVU, LVM och LPT). Inom straffrättens område åtar hon sig regelbundet uppdrag som offentlig försvarare, målsägandebiträde och särskild företrädare för barn. Eva Olofsson anlitas också återkommande som ombud i tvister om barns vårdnad, boende och umgänge. Hennes kärnområden omfattar även rådgivning och processföring inom offentlig upphandling, personskadereglering och asyl.

Erfarenheter
  • Jur. kand. 2008
  • Förvaltningsrätten i Stockholm 2008-2010
  • Kammarrätten i Stockholm 2010-2011
  • Förvaltningsrätten i Umeå 2011-2012
  • Förvaltningsrätten i Stockholm (Migrationsdomstolen) 2013-2014
  • Högsta förvaltningsdomstolen 2014-2015
  • Anställd vid advokatbyrån sedan 2015
  • Ledamot av Sveriges Advokatsamfund 2017
Se alla medarbetare