Skip to main content

Denna gång välkomnar vi Elin Edlund till advokatbyrån och kontoret i Umeå. Elin är nyutexaminerad jurist och har tidigare gjort praktik hos oss. I första hand kommer Elin arbeta med offentliga uppdrag, exempelvis som offentligt biträde i LVU-mål, målsägandebiträde i brottmål och rättegångsbiträde i ärenden om förvaltarskap eller godmanskap. Elin kommer även arbeta med familjerätt (vårdnad, boende och umgänge).

Varmt välkommen Elin!