Skip to main content
Nyheter

Vem ansvarar egentligen för ROT-avdraget?

By 21 oktober, 2019No Comments

Sedan ROT-avdraget infördes har det då och då gett upphov till tvister i våra domstolar. Idag används den så kallade fakturamodellen där köparen av tjänsten får en skattelättnad direkt vid köpet. Sedan får utföraren begära utbetalning från Skatteverket med den del av arbetskostnaden som köparen inte har betalat. På så sätt får utföraren full betalning för sitt arbete. Det är köparen som får skattelättnaden, men utbetalningen görs av praktiska skäl till utföraren.

Ibland har parterna uttryckligt avtalat om att utföraren ska ha rätt till kompletterande betalning från köparen om inte ROT-avdraget går igenom. Det har dock varit något något oklart om ett sådant särskilt avtal krävs och vad som händer i de fall där det saknas. Göta hovrätt har nyligen prövat frågan och kommit fram till att det är köparen av tjänsten som bär risken för att ROT-avdraget inte går igenom som planerat. Köparen får alltså betala tilläggsersättning, i vart fall så länge som det uteblivna ROT-avdraget inte beror på något fel på utförarens sida. Rekommenderat är dock att man alltid i entreprenadkontrakt eller hantverksformulär gör klart och tydligt vad som skall gälla i frågan om ROT-avdraget.

Skrivet av advokaten Jens Nyström