Skip to main content
Nyheter

Vad betyder järnvägsplanerna för dig som fastighetsägare?

By 25 mars, 2019No Comments

Samrådet kring järnvägsplanerna genom Skellefteå kommun går vidare. För vissa betyder det insikten om att deras fastigheter på ett eller annat sätt kommer att beröras negativt och kanske lösas in. I normala fall fastställs först i en järnvägsplan hur järnvägen kommer att gå innan frågan om inlösen eller annan ersättning aktualiseras. Eftersom det ofta kan röra sig om relativt lång tid mellan det att järnvägsplanerna blivit allmänt kända och ersättningsfrågan kommer upp på den normala dagordningen har lagstiftaren dock gett fastighetsägare en viss möjlighet att få fastigheten inlöst innan järnvägsplanen för t.ex. Norrbotniabanan fått laga kraft. För det krävs att två förutsättningar är uppfyllda. Det skall till att börja med vara sannolikt att fastigheten (eller del av den) kommer att behövas för järnvägsändamål. Här är förstås Trafikverkets egen uppfattning, t.ex. i samrådshandlingarna, en bra indikation. Sen måste fastighetsägaren själv ha synnerliga skäl för att begära sådan inlösen. Det kan handla om sådant som inträffat som exempelvis skilsmässa, dödsfall, hälsoskäl eller annat. Huvudsaken är att det som åberopas leder till att man inte kan begära att man skall vänta med att sälja sin fastighet. Den som vill begära rätt till förtida inlösen kan vända sig till Trafikverket med sin ansökan. Anser man att man inte fått sin rätt tillgodosedd av Trafikverket genom dess beslut kan man begära domstolens prövning. Ombudskostnaderna för en sådan prövning skall normalt bekostas av Trafikverket.

På Ahlgrens Advokatbyrå finns advokater med mångårig erfarenhet av förhandlingar och processer kring ersättning för inlösen för väg eller järnväg. Hör av dig till oss i tid så kan vi på bästa sätt hjälpa dig.

Skrivet av advokat Jens Nyström