Skip to main content
Nyheter

Vad är egentligen fördelarna med att välja en advokat – och inte en jurist?

By 23 augusti, 2022No Comments

För dig som behöver juridisk hjälp är du garanterad största möjliga trygghet om du väljer en advokat.

Som klient kan du vara säker på att din advokat är oberoende och lojal med dig, har tystnadsplikt och är skyldig att säkerställa att uppdraget är fritt från intressekonflikter.

Advokater är skyldiga att följa etiska regler och själva titeln advokat är skyddad i lag – till skillnad från den som kallar sig jurist. Titeln advokat får bara användas av ledamöter av Sveriges Advokatsamfund.

Det ställs höga krav på att bli advokat. Och som advokat står man under Advokatsamfundets tillsyn. Det innebär skyldighet att följa det etiska regelverket och att ansvara för att biträdande jurister och annan personal på advokatbyrån också gör det.

Om du behöver hjälp med familjerelaterad juridik, kontakta oss gärna. Men oavsett vem du väljer som ditt ombud – välj en advokat.

#stoltadvokat #väljenadvokat #familjerätt #advokat #advokatetik #advokatsamfundet

Musik: New Adventure (Instrumental) performed by Paul Werner, licensed from Triple Scoop Music.

Foto: Unsplash