Skip to main content
Nyheter

Ungdomsövervakning

By 25 februari, 2021No Comments

Den 1 januari 2021 trädde en ny lag ikraft som innebär att unga lagöverträdare kan dömas till en ny påföljd, ungdomsövervakning.

Ungdomsövervakning ska kunna utdömas i fall där varken ungdomsvård eller ungdomstjänst är tillräckligt ingripande påföljder med hänsyn till brottslighetens straffvärde och art samt den unges tidigare brottslighet.

Den som dömts till ungdomsövervakning är skyldig att följa en verkställighetsplan. Planen ska som utgångspunkt innehålla ett förbud att lämna bostaden under helgkvällar och helgnätter. Förbudet ska övervakas med fotboja.

Ungdomsövervakningen innebär också en skyldighet att regelbundet träffa en särskild koordinator, som ska utses av Kriminalvården. Den dömde får inte heller använda alkohol eller narkotika under verkställigheten. Dessutom kan påföljden innehålla ytterligare föreskrifter om bland annat skolgång och vård, i syfte att förebygga återfall i brott eller annan ogynnsam utveckling hos den dömde.

Skrivet av advokat Linda Sundlöf