Skip to main content

Ahlgrens Advokatbyrå i Umeå och Skellefteå har stor erfarenhet av brottmål och straffrätt. Vårt team av advokater är kvalificerade för att agera både som offentliga försvarare och privat försvarare, samt som målsägandebiträden för de som utsatts för brott. Regelbundet förordnas våra advokater även som särskild företrädare för barn i brottmålsprocesser.

Offentliga försvarare i brottmål

I brottmålsprocessen krävs en advokat med djup kunskap inom straffrätt, speciellt när det gäller komplexa brott som ekonomisk brottslighet, narkotikabrott eller våldsbrott. Ahlgrens Advokatbyrås advokater är tillgängliga för att tjänstgöra som din offentliga försvarare, en tjänst som ofta finansieras av staten men kan kräva återbetalning vid fällande dom.

Som misstänkt i ett brottmål har du rätt att välja vilken advokat du föredrar. Tingsrätten kommer att utse en advokat om inget val görs.

Privat försvarare för brottmål

Om du inte är berättigad till en offentlig försvarare, eller önskar en privat försvarare i ditt brottmål, erbjuder Ahlgrens Advokatbyrå en högkvalitativ och konfidentiell service. Vid frikännande kan du dessutom ha rätt till återbetalning av försvararkostnader.

Målsägandebiträde i brottmål

Brottsoffer kan ha rätt till stöd genom hela rättsprocessen i brottmål. Ahlgrens

Advokatbyrå biträder brottsoffer med kvalificerade målsägandebiträden som aktivt hjälper till med allt från polisförhör till skadeståndsfrågor. Denna service kan i vissa fall finansieras av staten.

Särskild företrädare för barn i brottmål

I fall där barn är involverade i brottmål, kan domstolen ibland utse särskilda företrädare som representerar barnets rättigheter genom hela processen, oavsett om det gäller polisförhör eller rättegångar. Ahlgrens Advokatbyrå har möjlighet att biträda i denna typen av ärenden. Denna tjänst är kan i vissa fall finansieras av staten för att säkerställa barnets bästa intresse.

Kontakta Ahlgrens Advokatbyrå för brottmål i Umeå och Skellefteå

För representation i brottmål, kontakta Ahlgrens Advokatbyrå. Vi står redo att försvara era intressen och garantera den juridiska kompetens ni behöver för att navigera genom brottmålsprocessen.