Skip to main content

De flesta advokater vid Ahlgrens Advokatbyrå arbetar med brottmål. Det kan vara som offentlig eller privat försvarare för klienter som är misstänkta för brott eller som målsägandebiträde för klienter som blivit utsatta för brott. Våra advokater förordnas även regelbundet som särskild företrädare för barn.

Offentlig försvarare

I en brottmålsprocess är det viktigt med en försvarare som är väl förtrogen med rättsområdet. Vid utredning av vissa brott är det en stor fördel om försvararen har särskild kompetens. Det kan vara vid misstänkt ekonomisk brottslighet eller vid allvarliga narkotika- eller våldsbrott.

Rätt till offentlig försvarare har den som är häktad, anhållen eller misstänkt för brott som kan medföra minst sex månaders fängelse. Offentlig försvarare kan också förordnas om den misstänkte är i behov av det med hänsyn till utredningen av brottet eller om det är tveksamt vilken påföljd som ska väljas. Offentlig försvarare betalas av staten, men om den misstänkte döms för brottet kan han eller hon bli skyldig att återbetala hela eller delar av försvararkostnaderna till staten.

Som misstänkt har du själv rätt att begära vilken advokat du vill ha som din försvarare. Om du inte väljer någon utser tingsrätten en advokat.

Privat försvarare

Om du inte har rätt till en offentlig försvarare, eller av någon anledning inte vill att en offentlig försvarare utses, kan du anlita oss på Ahlgrens Advokatbyrå som din privata försvarare. Det finns möjligheter att få tillbaka en del av kostnaderna för en privat försvarare vid en frikännande dom.

Målsägandebiträde

Om du har utsatts för brott, har du i många fall rätt att få en advokat eller jurist utsedd som målsägandebiträde för dig. Målsägandebiträdets uppgift är att vara ett stöd för dig som brottsoffer under hela rättsprocessen. Under polisens förundersökning är målsägandebiträdet närvarande vid förhören med dig som brottsoffer (målsägande) och vid en kommande rättegång hjälper målsägandebiträdet dig att bland annat föra din talan om skadestånd.

Som brottsoffer har du rätt att lämna önskemål om vilken advokat eller jurist som du vill ska företräda dig. Ett målsägandebiträde betalas av staten och är alltså kostnadsfritt för dig som brottsoffer.

Särskild företrädare för barn

Om brott misstänks ha begåtts mot barn, ska i vissa fall en särskild företrädare utses för barnet. En särskild företrädare utses antingen om det är en eller flera vårdnadshavare som misstänks för brottet, eller om vårdnadshavaren har en sådan relation till den misstänkte att det befaras att vårdnadshavaren inte kommer ta tillvara barnets rättigheter.

Den särskilda företrädaren övertar vårdnadshavarnas rättigheter att besluta över barnet i frågor som rör rättsprocessen. Exempelvis har den särskilda företrädaren rätt att besluta att ett barn ska förhöras av polis eller genomgå en läkarundersökning. Den särskilda företrädaren kan även föra barnets skadeståndstalan vid en kommande rättegång.

Arbetet som särskild företrädare bekostas av staten. Som särskild företrädare utses advokater eller jurister med särskild kompetens och erfarenhet.