Skip to main content

På Ahlgrens Advokatbyrå specialiserar vi oss på affärsjuridik och erbjuder kvalificerad rådgivning för både stora och små företag i Umeå, Skellefteå och dess omgivningar. Vår erfarenhet spänner över en mängd juridiska frågeställningar, med en djup förståelse för varje klients unika affärsmiljö och behov. Vår kompetens inom affärsjuridik innefattar allt från strategisk rådgivning i näringsverksamhet, företagsförvärv och kontraktsutformning till anpassade lösningar för specifika affärstransaktioner.

Bolagsstyrning och rådgivning

Som en av de ledande byråerna för affärsjuridik i norra Sverige, står vi redo att bistå ert företag i allt från uppstart till eventuell avveckling. Vi erbjuder genomtänkt rådgivning anpassad för olika företagsformer, och vår specialistkompetens inom aktiebolagsrätt säkerställer att ert företag navigerar framgångsrikt genom bildande, styrning och expansion.

Företagsöverlåtelser och investeringar

Ahlgrens Advokatbyrå är ofta anlitade för juridiskt biträde vid företagsöverlåtelser i Umeå och Skellefteå. Vi strävar efter att underlätta komplexa processer såsom företagsköp, försäljningar och generationsskiften, genom säkerställande av både noggranna förberedelser och effektiva förhandlingar, avseende allt från avsiktsförklaringar (LOI) till due diligence och avslutande avtal.

Anpassade kommersiella avtal

I hjärtat av framgångsrik affärsjuridik ligger starka och juridiskt bindande avtal. Ahlgrens Advokatbyrå erbjuder helhetslösningar som omfattar rådgivning, behovsanalys, legal granskning och avtalsförhandlingar. Vår målsättning är att skapa säkerhet och förutsägbarhet i era kommersiella åtaganden.

Tvister och juridiska processer

Även om vårt fokus ligger på förebyggande strategier inom affärsjuridik, står Ahlgrens Advokatbyrå också vid er sida i händelse av tvister. Vår långa erfarenhet och höga kompetens inom tvistemålsprocesser säkerställer att ni får bästa möjliga stöd genom hela rättsprocessen.