Skip to main content
Nyheter

Krönika: Tips inför husköpet

By 23 mars, 2015No Comments

Jens NyströmGår du i husköpartankar? Då är du inte ensam. Våren är en högtid för husköpen. Oftast med gott resultat för både köpare och säljare. I mitt arbete som advokat kommer jag dock i kontakt med de fall där fastigheten, någon tid efter köpet, visar sig inte fullt ut motsvara förväntningarna. Jag vill därför skicka med dig några ord på vägen, till undvikande av ett par fallgropar.

  • Ta hjälp av din egen expert för besiktningen

Du känner säkert till undersökningsplikten och att man bör ta in en expert för besiktningen. Jag föreslår att du väljer en som är fristående från säljaren. Att säljaren har låtit besiktiga huset innan köpet bör du alltså inte låta dig nöjas med. Vid en tvist kring kvalitén på besiktningen är det en fördel att ha ett eget avtal med besiktningsmannen. Denne bör innan anlitandet kunna visa upp en ansvarsförsäkring som täcker fel i det utförda arbetet. Många besiktningsmän vill begränsa sitt ansvar till två år från utfört uppdrag. Försök förhandla bort den klausulen. Många tvister uppkommer först senare. Visar det sig då att besiktningsmannen missat upptäckbara fel men att ansvarstiden passerat riskerar du att inte kunna vända dig mot vare sig besiktningsmannen eller säljaren.

  • Reklamera mera

Om du misstänker att huset hade dolda fel vid köpet måste du själv agera med viss skyndsamhet. Säljarens ansvar sträcker sig tio år från tillträdet, alltså en ganska lång tid. Ändå handlar många tvister om ifall köparen agerat för sent. Detta har att göra med den s.k. reklamationsfristen och konsekvenserna av att ha missat denna.

Den som inte vill mista sina rättigheter måste reklamera inom, som det uttrycks i lagen, ”skälig tid efter det att man märkt eller borde ha märkt felet”. Exakt hur lång tid det är går inte att säga i förväg. Domstolarna tar hänsyn till sådant som vilket fel det handlar om och köparens individuella möjligheter att bedöma situationen. Ett gott råd är därför att inte vänta i onödan och att man hellre skall reklamera en gång för mycket än en gång för lite. En reklamation behöver egentligen inte vara särskilt ”juridisk”. Kravet är att man tydligt anger vilket fel man upptäckt och hur det visar sig eller på vilket annat sätt man menar att fastigheten avviker från det förväntade skicket. Här bör du tänka på att mäklaren inte är ombud för säljaren. Du måste därför vända dig direkt till säljaren med reklamationen. Lämpligen skriftligen genom e-post eller brev. Du bör kunna bevisa att du skickat brevet på säljarens nya folkbokföringsadress eller på annat sätt skaffa bevis på mottagandet, t.ex. genom säljarens skriftliga bekräftelse.

Slutligen hoppas jag att du tillhör den majoritet av årets spekulanter som förblir nöjda med sitt köp. Om inte kanske du nu i vart fall har ökat dina chanser att i efterhand uppnå lämplig kompensation.

Lycka till!

Krönika av Jens Nyström, publicerad i Umeå Tidning 2015-03-23