Skip to main content
Nyheter

Skillnaden mellan advokater och andra juridiska konsulter

By 8 november, 2019No Comments

Den 2 september i år tillträdde Mia Edwall Insulander som ny generalsekreterare för Advokatsamfundet. I senaste numret av tidskriften Advokaten lyfte Mia Edwall Insulander frågan om skillnaden mellan advokater och andra juridiska konsulter.

Då skillnaden mellan advokater och andra juridiska konsulter kan vara bra att känna till tänkte jag gå igenom detta ytterligare.

Alla advokater i Sverige är ledamöter i Advokatsamfundet och det är enbart den som är ledamot i samfundet som får kallas sig för just det, en advokat. Advokattiteln är således en skyddad titel och anledningen till detta är bland annat att advokater måste följa reglerna om god advokatsed. Dessa regler är etiska regler som styr vad en advokat får, och inte får, göra i sin yrkesroll. Främst kretsar reglerna runt den lojalitetsplikt en advokat har till sin klient och utmynnar bland annat i regler om tystnadsplikt och hinder mot att ta uppdrag gentemot tidigare klienter. Dessa regler är viktiga för att kunna tillförsäkra en oberoende advokatkår som alltid tar tillvara sina klienters bästa.

De advokatetiska reglerna är många och genomsyrar en advokats hela verksamhet. Reglerna gäller oavsett vilken typ av ärende en advokat ger biträde i och inte bara när det gäller exempelvis brottmål, som kanske är den situationen som man typiskt sett tänker på. Om en advokat skulle bryta mot dessa regler kan denne bli anmäld till samfundets disciplinnämnd, med uteslutning som yttersta påföljd. Att dessa regler enbart gäller advokater är en sanning med modifikation. Det är nämligen så att jurister som arbetar på en advokatbyrå, så kallade biträdande jurister, svarar till en principal, vilket är en advokat som arbetar på samma advokatbyrå. Principalens uppgift är att handleda den biträdande juristen och se till att denne följer god advokatsed i sitt arbete. Skulle en biträdande jurist, likt mig själv, bryta mot god advokatsed riskerar principalen en anmälan till disciplinnämnden och uteslutning från samfundet. Genom denna ordning tillförsäkras att även de som ännu inte hunnit bli advokater men som jobbar på advokatbyrå träffas av de advokatetiska reglerna.

När du får juridiskt biträde från en advokatbyrå, såsom vår, kan du således vara säker på att de som hjälper dig har en skyldighet att följa reglerna om god advokatsed. Så är inte fallet om du får juridiskt biträde från någon annan typ av juridisk firma eller konsultbolag. Faktum är att jurister verksamma på dessa typer av bolag inte alls träffas av reglerna om god advokatsed och behöver därmed inte förhålla sig till dem.

Hur vet man då om man får hjälp av en advokatbyrå?

Titta på namnet, advokatbyråer måste nämligen ha själva ordet advokat i sitt namn.

Skrivet av biträdande juristen Elin Edlund