Skip to main content

Vad innebär det att anlita en advokat?

Advokat – en skyddad titel

Alla advokater i Sverige är ledamöter i Sveriges advokatsamfund. Advokattiteln är skyddad i lag och det ställs höga krav på den som vill kalla sig advokat. Som advokat finns en skyldighet att följa Advokatsamfundets vägledande regler för god advokatsed. Advokatsamfundet har i uppgift att se till att samtliga ledamöter i samfundet – advokater – följer reglerna.

God advokatsed

De vägledande reglerna för god advokatsed utgör närmast ett etiskt ramverk och innebär ett skydd för den som anlitar en advokat. Att visa trohet och lojalitet mot klienten är advokatens främsta plikt. Det innebär bland annat att en advokat är förhindrad att ta uppdrag mot tidigare klienter samt en skyldighet att endast se till klientens intressen. Advokatens tystnadsplikt framgår av reglerna men finns även stadgad i lag. De advokatetiska reglerna ska genomsyra hela verksamheten och måste tas hänsyn till oavsett vilken typ av ärende en advokat lämnar biträde i. En advokat som inte följer de etiska riktlinjerna riskerar att uteslutas ur Advokatsamfundet.

Skillnad mellan advokat och jurist

Både advokater och jurister har vanligtvis läst en omfattande juridisk utbildning som lett till en juristexamen (tidigare kallad jur.kand examen). För att beviljas inträde i Advokatsamfundet krävs utöver juristexamen bland annat minst tre års yrkeserfarenhet av kvalificerat juridiskt arbete samt avklarade advokatexamenskurser inklusive en skriftlig examination.  Kurserna arrangeras av Advokatsamfundet och avslutas med att den sökande avlägger en muntlig examen för att visa sin lämplighet för advokatyrket. Efter beviljat inträde i Advokatsamfundet förväntas en advokat vidareutbilda sig fortlöpande.

Till skillnad från advokat är jurist ingen skyddad titel. Jurister som arbetar på andra typer av juridiska byråer eller konsultbolag än advokatbyråer träffas inte av reglerna om god advokatsed. För att öppna en juristbyrå finns vare sig krav på juridisk utbildning eller lämplighet. En juristbyrås verksamhet omfattas inte heller av tillsyn från Advokatsamfundet. Advokattiteln kan därför sägas utgöra en kvalitetsstämpel. Genom att titta på namnet på byrån du anlitar kan du veta om du får hjälp av en byrå som omfattas av reglerna om god advokatsed. Advokatbyråer måste nämligen ha ordet advokat i namnet på sin firma.