Skip to main content

Om oss

Vi på Ahlgrens Advokatbyrå arbetar under ledorden Hållbar juridik.

För oss handlar Hållbar juridik om att tänka lite längre. Att hitta juridiska lösningar som fungerar både idag men också i framtiden. Det handlar om att se våra klienters behov och att använda vårt kunnande för att ge bästa möjliga förutsättningar såväl i affärer som i tvister och i livets olika skeenden.

Hållbar juridik är dock inte bara en fråga om juridisk expertis. Det är också en fråga om att vi vill vara ett långsiktigt hållbart företag. Ahlgrens Advokatbyrå grundades redan 1944 och har stått stadigt genom både decennieskiften och millennieskifte. Vi är stolta över vår långa historia men också över att vi fortsätter utvecklas och ta oss an de utmaningar som nutiden och framtiden ställer på oss.

Hållbar juridik är också en tanke om långsiktiga samarbeten med lokal förankring. Vi vill vara den självklara partnern för både små och stora företag i Västerbotten. Genom våra advokatkontor i Umeå och Skellefteå, tillsammans med tillgång till videomöten, kan vi erbjuda bred juridisk kompetens och hög tillgänglighet. Under fliken Tjänster beskriver vi samtliga de rättsområden vi arbetar med.