Skip to main content
Nyheter

Nya samtyckeslagstiftningen – vad innebär den?

By 11 februari, 2019No Comments

Den 1 juli 2018 infördes en ny sexualbrottslagstiftning i Sverige genom att så kallad samtyckeslagstiftning infördes. Nu har den nya lagstiftningen varit gällande och tillämpats i drygt ett halvår och den har redan lett till flera fällande domar i situationer som enligt den tidigare lagstiftningen inte betraktades som våldtäkt.

Tidigare byggde våldtäktsbrottet på att någon med våld eller hot tilltvingade sig ett samlag eller att någon genomförde ett samlag genom att otillbörligt utnyttja att en person befann sig i en särskilt utsatt situation. Sedan lagändringen är istället avgörande att gärningsmannen med en person som inte deltar frivilligt genomför ett samlag eller en annan sexuell handling som är jämförlig med samlag.

Forskningen har sedan länge visat att en vanlig reaktion på sexuella övergrepp är att den som blir utsatt inte vågar göra motstånd eller säga ifrån utan istället förhåller sig helt passiv, vilket brukar kallas ”frozen fright”. Enligt den tidigare lagstiftningen betraktades inte denna situation som en våldtäkt.

Sedan lagändringen behöver en person alltså inte längre uttrycka att den inte vill ha sex, utan det är upp till den andre parten att försäkra sig om att personen deltar frivilligt. Detta innebär självklart inte att man måste införskaffa ett skriftligt samtycke inför varje sexuellt umgänge men frivilligheten måste ha kommit till uttryck genom ord eller handling eller på annat sätt.

Våra medarbetare på Ahlgrens Advokatbyrå tar regelbundet förordnanden som målsägandebiträden eller offentliga försvarare i sexualbrottsmål. Som brottsoffer eller misstänkt har du alltid rätt att önska vilken advokat eller jurist som du vill ska biträda dig.

Skrivet av advokaten Linda Sundlöf