Skip to main content
Nyheter

Nya nivåer för kränkningsersättning

By 21 november, 2022No Comments

Sedan den 1 juli i år gäller en del nya regler i skadeståndslagen för skadestånd med anledning av brott. Mer specifikt så handlar det om så kallade kränkningsersättning. Det är alltså den delen av skadeståndet som är tänkt att fungera som en kompensation för de känslor som brottet har framkallat hos brottsoffret, såsom rädsla, förnedring, skam eller liknande.

Ändringarna i lagen är avsedda att innebära att kränkningsersättningen höjs markant. Det finns än så länge inte några vägledande avgöranden efter lagändringen men däremot har Brottsoffermyndigheten i dagarna redogjort för sin syn på vad lagändringen innebär. I de flesta fall anser Brottsoffermyndigheten att ersättningen ska fördubblas jämfört med vad som gällde innan lagändringen.

Den som har blivit utsatt för brott har i många fall rätt till ett målsägandebiträde och även rätt att välja vem som ska vara målsägandebiträde. Många av advokaterna och de biträdande juristerna hos oss på Ahlgrens Advokatbyrå åtar sig regelbundet uppdrag som målsägandebiträde och vi hjälper då till med utformningen av skadeståndsanspråket i det enskilda ärendet.