Skip to main content
Nyheter

Nya EU-regler om bodelning kan påverka dig

By 24 september, 2018No Comments

Den 29 januari 2019 träder två nya EU-förordningar i kraft. De innehåller nya regler som kan påverka bodelningar och äktenskapsförord i Sverige och utomlands.

En nyhet är att det blir väsentligt att komma ihåg att datera t ex ett äktenskapsförord eller bodelningsavtal vid underskriften. Om inte det sker kan handlingen vara ogiltig.

De nya internationella reglerna påverkar också makar som exempelvis gifter sig och bosätter sig i ett annat land och därefter flyttar till Sverige. I ett sådant fall har det oftast tidigare blivit svensk lag som kommit att tillämpas på reglerna om bodelning, medan det nu kan bli det landets lag där man först bosatte sig, som kommer att gälla oavsett hur länge makarna bott i Sverige. Denna princip går också tvärtemot nya europeiska arvsregler, som stadgar att det vanligtvis är de lagar som råder i det land man flyttar till som kommer att tillämpas vid arv.

Det finns möjlighet för makar att avtala om vilket lands lagar de vill ska tillämpas både vid bodelning och dödsfall. Eftersom reglerna är tämligen komplicerade är det ett gott råd att söka hjälp av en erfaren advokat. På Ahlgrens Advokatbyrå arbetar flera advokater med lång erfarenhet av frågor om bodelning, även med internationell anknytning. Kontakta oss gärna för att boka tid för rådgivning.