Skip to main content
Nyheter

Ny praxis från HFD gällande korttidsarbete – företag kan ha gått miste om ersättning

By 19 augusti, 2021No Comments

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har under sommaren avgjort ett mål gällande stöd vid korttidsarbete (även kallat korttidspermittering eller permittering), där domstolen gör en annan tolkning av lagen, närmare bestämt av begreppet ”jämförelsemånad”, än den som Tillväxtverket har gjort. Det innebär att Tillväxtverket nu måste ändra sin tillämpning och följa domstolens dom. Företag som drabbats av den felaktiga tillämpningen kan antingen begära omprövning hos Tillväxtverket eller – om företaget redan överklagat sitt beslut – få beslutet ändrat av förvaltningsdomstol.

Begreppet ”jämförelsemånad” finns i lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete och används för att fastställa vilka arbetstagare som omfattas av möjligheten att få ekonomiskt stöd vid en permittering. Man kan säga att jämförelsemånaden fungerar som ett sätt att se vad som är normalläget i det aktuella företaget. HFD har nu klargjort att jämförelsemånaden alltid är den kalendermånad som infaller tre månader före den kalendermånad då Tillväxtverket fattar beslut om stödet.

Det nya avgörandet gäller företag som sökt stöd för korttidsarbete under 2020. För företag som bara sökt stöd under 2021 gäller andra regler.

För ett enskilt företag kan klargörandet från HFD få stora konsekvenser. Det kan exempelvis innebär att anställda som inte omfattades av rätten till stöd enligt Tillväxtverkets tolkning, numera har rätt till stöd. Å andra sidan finns det även företag som skulle påverkas negativt av att begära omprövning, eftersom den nya jämförelsemånaden exempelvis skulle innebära att vissa arbetstagare inte längre omfattas.

Vi på Ahlgrens Advokatbyrå följer noga rättsutvecklingen och de besked som Tillväxtverket nu ger kring hur företag ska få sin rätta ersättning. Hör av dig till oss om du och ditt företag behöver råd kring detta.