Skip to main content

Notarius Publicus

Notarius publicus är en enskild person som utses av Länsstyrelsen. Beteckningen är latin och betyder ungefär ”offentlig sekreterare”.

Vid advokatbyråns kontor i Umeå arbetar advokaten Anders Johnsson som ordinarie notarius publicus och advokaten Christer Ärlestig som biträdande notarius publicus. På kontoret i Skellefteå finns inte någon notarius publicus.

Uppdraget som notarius publicus innebär bland annat att hjälpa allmänheten med olika frågor som att:

  • Bestyrka namnunderskrifter, avskrifter, översättningar och andra uppgifter om innehåll i handlingar.
  • Närvara som vittne i vissa fall.
  • Kontrollera lotteridragningar med mera.
  • Efter annan kontroll eller undersökning lämna redogörelse för sina iakttagelser.
  • Ta upp förklaringar om förhållanden av rättslig eller ekonomisk karaktär och överlämna sådana förklaringar till tredje man.
  • Bekräfta att någon är behörig att göra vissa saker eller att någon har kompetens eller tjänsteställning att företräda någon annan.
  • Utfärda apostille enligt Haag-konventionen.

Giltig ID-handling

Vi accepterar svenska och utländska pass, svenska körkort, svenska SIS-märkta ID-kort.

Id-handlingen måste vara giltig.

Prislista

Följande priser gäller för privatpersoner för tjänster hos Notarius Publicus:

Legalisering av en namnteckning på ett dokument 500 kr

Legalisering av flera namnteckningar på ett dokument 600 kr

Legalisering av en fotokopia 400 kr

Utfärdande av enkel apostille  500 kr

Utfärdande av dubbel apostille 1 000 kr

Legalisering av inbjudan (Migrationsverket) 600 kr

Utfärdande av adoptionsakt 1 500-2 000 kr

För prisuppgift för andra uppdrag vänligen kontakta oss. Vid brådskande uppdrag kan andra priser tillämpas.

Handläggningstid

Notarius Publicus har normalt en dags handläggningstid. Handläggningstider kan dock variera och överstiga en dag. Vid brådskande ärende – kontakta advokatbyrån.

Notarius Publicus gör inga översättningar.
Svenska auktoriserade översättare hittar du på Kammarkollegiets hemsida.

 

Blanketter

Migrationsverket, blankett för inbjudan, svensk
Migrationsverket, blankett för inbjudan, engelsk

Kontakta advokatbyrån för ytterligare information.

Öppettider

Vi har ingen tidsbokning utan tillämpar drop-in på kontoret i Umeå under våra öppettider, se nedan. Vid brådskande eller större uppdrag kan tidsbokning ske i undantagsfall.

Vi tar emot endast emot betalning med kort eller swish.