Skip to main content

Petter Mörk

Petter Mörk

Advokat och delägare, Umeå
petter.mork@ahlgrens.nu
090-77 83 10

Särskild inriktning

Petter Mörk är specialiserad på straff- och processrätt. Han anlitas och förordnas regelbundet som privat och offentlig försvarare, målsägandebiträde och särskild företrädare för barn. Petter Mörk är särskilt intresserad av frågor rörande kriminalteknik, rättsmedicin och mänskliga rättigheter. Han åtar sig även uppdrag som försvarare rörande ekobrott. Petter Mörk anlitas även återkommande som ombud inom förvaltningsrättsliga frågor, exempelvis i ärenden om vapentillstånd eller serveringstillstånd, och som ombud i mål om tvångsvård (LVU, LVM och LPT). Han föreläser även löpande i ämnen som rättssäkerhet, demokrati och mänskliga rättigheter.

Erfarenheter
  • Jur. kand. 2006
  • Länsrätten i Västerbottens län 2006 – 2008
  • Anställd vid advokatbyrån sedan 2008
  • Ledamot av Sveriges Advokatsamfund 2011
Se alla medarbetare