Skip to main content

Linda Sundlöf

Linda Sundlöf

Advokat och delägare, Skellefteå
linda.sundlof@ahlgrens.nu
0910-135 00

Särskild inriktning

Linda Sundlöf är specialiserad på straff- och processrätt samt fastighetsrättsliga frågor. Hon agerar regelbundet som försvarare, målsägandebiträde och särskild företrädare för barn samt anlitas återkommande som ombud i tvister om barns vårdnad, boende och umgänge. Med sin omfattande erfarenhet av processrätt, vilken inkluderar flera års arbete på domstol, är Linda Sundlöf även mycket efterfrågad som ombud i civilrättsliga tvister. Linda Sundlöf har också lång erfarenhet av personskadereglering och asyl.

Erfarenheter
  • Jur kand examen 1997
  • Skellefteå tingsrätt 1997–1999
  • Hovrätten för Övre Norrland 1999–2000
  • Advokatfirman Foyen & Co, Stockholm 2000–2001
  • Åklagarkammaren i Umeå 2001–2002
  • Inskrivningsmyndigheten vid Skellefteå tingsrätt 2002–2005
  • Advokatbyrån Kaiding, Advokat 2005–2016
  • Advokatbyrån Sundlöf AB 2016-2017
  • Anställd vid advokatbyrån 2017-
Se alla medarbetare