Skip to main content

Jenny Lundström

Jenny Lundström

Advokat, Skellefteå
jenny.lundstrom@ahlgrens.nu
0910-13500

Särskild inriktning

Jenny Lundström är särskilt inriktad mot familjerätt och straffrätt. Inom familjerättens område åtar sig Jenny Lundström uppdrag både som ombud i tvister om barns vårdnad, boende och umgänge samt i tvister om underhållsbidrag, arv och bodelning. Jenny Lundström förordnas också återkommande som bodelningsförrättare och boutredningsman. Jenny Lundström förordnas även regelbundet som offentlig försvarare och målsägandebiträde samt som offentligt biträde i mål om tvångsvård (LVU, LVM och LPT).

Erfarenheter
  • Juristexamen 2013
  • Stockholm Stad, 2012-2013
  • Juristfirman Brink & Partners HB, Stockholm 2013-2015
  • Familjens Jurist i Umeå, 2015-2018
  • Anställd på advokatbyrån 2018-
  • Ledamot av Sveriges Advokatsamfund sedan 2022
Se alla medarbetare