Skip to main content

Isabelle Nygren

Isabelle Nygren

Biträdande jurist, Umeå
isabelle.nygren@ahlgrens.nu
090-77 83 10

Särskild inriktning

Isabelle Nygren åter sig uppdrag inom fastighetsrätt, affärsjuridik och ekonomisk familjerätt. Hon förordnas även som rättegångsbiträde i ärenden om förvaltarskap och god man samt som offentligt biträde i mål rörande LVU, LVM och LPT.

Erfarenheter
  • Juristexamen 2024
  • Anställd som biträdande jurist på advokatbyrån 2024-
Se alla medarbetare