Skip to main content

Daniel Falk

Daniel Falk

Advokat, Skellefteå
daniel.falk@ahlgrens.nu
0910-13500

Särskild inriktning

Daniel Falk är inriktad på fastighetsrätt, med särskild erfarenhet inom fastighetsbildningsfrågor och gemensamhetsanläggningar. Daniel Falk arbetar även med brottmål genom uppdrag som målsägandebiträde. Han åtar sig också uppdrag som rättegångsbiträde och god man i ärenden om förvaltarskap, godmanskap m.m. Inom det förvaltningsrättsliga området åtar sig Daniel Falk framför allt uppdrag som offentligt biträde i mål om tvångsvård (LVU, LVM och LPT).

Erfarenheter
  • Juristexamen 2016
  • Lycksele tingsrätt 2016 – 2018
  • Lantmäteriet 2018 – 2020
  • Anställd vid advokatbyrån sedan 2020
Se alla medarbetare