Skip to main content

Christer Ärlestig

Christer Ärlestig

Advokat och delägare, Umeå
christer.arlestig@ahlgrens.nu
090-77 83 10 eller 070-592 75 30

Särskild inriktning

Christer Ärlestigs huvudområden är kommersiella avtal, hyres- och fastighetsrätt. Han biträder ofta klienter vid fastighets- och företagsöverlåtelser med upprättande av avtalshandlingar och agerar regelbundet som ombud i tvister. Christer Ärlestig åtar sig även uppdrag gällande ekonomisk familjerätt, både som ombud och som boutredningsman eller bodelningsförrättare. Med sin omfattande erfarenhet inom brottmål, inklusive ekobrottmål, är han också en uppskattad och ofta anlitad försvarare.

Erfarenheter
  • Jur.kand. 1997
  • Umeå tingsrätt 1997 – 1999
  • Hovrätten för Övre Norrland 1999 – 2000
  • Tingsfiskal Skellefteå tingsrätt 2000
  • Ledamot av Sveriges Advokatsamfund 2003
  • Anställd vid advokatbyrån sedan 2000
Se alla medarbetare