Skip to main content
Nyheter

Krönika: Syna bluffen!

By 26 augusti, 2015No Comments

christer_arlestig_presentationVi på advokatbyrån kommer med jämna mellanrum i kontakt med personer som drabbats av oseriösa försäljare eller företag. Det kan vara någon som tackat ja till ett gratiserbjudande som sedan tydligen inte alls var gratis. Det kan vara att man fått ett erbjudande från någon som säger sig ringa för ett företags räkning men som sedan visar sig arbeta för något helt annat företag som inte har någon koppling till det företag man utgivit sig för att representera. Det kan också vara krav på betalning för en vara eller tjänst som man aldrig beställt eller fått levererad. Även vi själva har blivit kontaktade av företag som velat erbjuda gratisprodukter eftersom vi hade ett visst abonnemang. Det visade sig vid närmare granskning att det skulle ha inneburit betydande kostnadsökningar om vi hade accepterat ”gratiserbjudandet”.

Jag vill i denna krönika ge några tips till er för att ni inte ska drabbas av oseriösa försäljare eller företag. Mitt grundtips är att alltid ifrågasätta erbjudanden som är gratis eller verkar väldigt fördelaktiga. Ett erbjudande som verkar för bra för att vara sant är nästa alltid också inte så bra som det verkar. Ett sådant erbjudande ska alltid granskas extra noggrant. Mitt andra tips är att aldrig acceptera något avtal per telefon. Om erbjudandet kan vara av intresse så be försäljaren skicka över avtalshandlingar till er för granskning. Och läs alltid igenom alla handlingar noggrant innan ni går med på något avtal. Om de inte vill skicka några handlingar så avråder jag från att gå med på något avtal med det företaget. Tips nummer tre är att om ni får någon faktura eller liknande för något som ni inte beställt eller där ni blivit lurade att gå med på något så bestrid betalningsansvar. Jag tror tyvärr att det är många som inte orkar bestrida och betalar trots att man egentligen inte anser det vara rätt. Bestrida kan man göra genom att dra ett streck över fakturan och skriva ”Bestrider betalningsansvar”. Man bör också kort skriva varför man bestrider betalningsansvar och datera när bestridandet görs. Skicka sedan tillbaks fakturan till avsändaren och behåll en kopia så ni har ett underlag som visar när och hur bestridandet gjorts. Man kan läsa mer om hur man kan gå tillväga på Svensk Handels eller Kronofogdens hemsidor.

Vad händer då om motparten går vidare med kravet? Kan processen i domstol bli så dyr att man på grund av den risken bör betala och se glad ut? Först ska nämnas att det enligt min erfarenhet är mycket ovanligt att de företag som håller på med bluffakturor och liknande går vidare till domstol. Om de skulle göra det så är utgångspunkten för processer i domstol är att den som förlorar också blir betalningsskyldig för motpartens rättegångskostnader. För krav på betalning som understiger ett halvt basbelopp så finns dock en begränsning att den som förlorar tvisten som utgångspunkt inte ska behöva betala mer än motsvarande en timmes arvode enligt rättshjälpslagen (för närvarande 1 302 kr exklusive moms) samt motpartens kostnader för resa, uppehälle och eventuell vittnesbevisning. Om kravet är högre än ett halvt basbelopp finns ofta en rättsskyddsförsäkring i hem- eller företagsförsäkring som kan täcka huvuddelen av kostnaden om man skulle förlora processen.

Om jag ska lämna ett fjärde tips så blir det att om ni är tveksamma om ni ska betala eller inte så kontakta någon som kan ge råd kring betalningsansvaret. Det kan vara kommunens konsumentvägledning eller advokatbyrå. Den kostnad som det kan medföra kan vara väl investerade medel och kanske göra att man inte mår dåligt över att ha blivit lurad. Det finns företag som tjänar pengar på att lura andra och vi bör göra vad vi kan för att försvåra detta. Syna bluffen!

Krönika av Christer Ärlestig, publicerad i Umeå Tidning 2015-08-26