Skip to main content

evaoloffssonI bruset av nyheter om att Carola plankat på tunnelbanan, sanningen bakom Bonde-Sigrids val, feministisk snöröjning och tillökningen i familjen Kardashian försvinner en hel del godbitar till nyheter. Och det är ju väldigt synd. Jag tänkte därför passa på att dela med mig av en egentlig kioskvältare som tyvärr inte vält så många kiosker än. Jag tänker då givetvis på framtidsfullmakter.

Nu kanske någon protesterar och invänder att framtidsfullmakter knappast kan vara tillnärmelsevis lika intressant som valen i Bonde söker fru, men där vågar jag påstå att hen har fullkomligt fel. Framtidsfullmakter är nämligen en helt ny rättsfigur som ger helt nya möjligheter att själv få bestämma vad som händer när man i framtiden inte längre kan ta tillvara på sig själv.

Innan ni blir alltför exalterade är det kanske på sin plats att påpeka att nyheten ännu bara består i ett lagförslag, det finns alltså ingen beslutad lagändring än. Det är dock sannolikt bara en tidsfråga innan beslut fattas och förslaget är att lagändringarna ska träda i kraft redan nästa sommar.

Förslaget innebär är att man själv i en fullmakt kan peka ut en person som får rätt att sköta ens personliga och ekonomiska angelägenheter när man själv inte längre är i skick att göra det, exempelvis på grund av demens eller annan sjukdom. Idag finns inte någon sådan möjlighet. I stället är det tingsrätten som på förslag av den kommunala överförmyndarnämnden beslutar vem som i ett sådant läge ska ta över din beslutanderätt. Som enskild har du alltså i nuläget en mycket begränsad möjlighet att faktiskt påverka vem som ska sköta dina angelägenheter när du inte längre själv klarar av det.

Du som skriver en framtidsfullmakt kommer också att kunna utse en person som ska agera granskare av den som getts fullmakten. Du kommer alltså förenklat dels kunna utse någon som ska sköta dina pengar, dels en person som ska hålla koll på den som sköter pengarna. Poängen är att det är du och inte myndigheterna som ska få bestämma vem som ska sköta dessa uppgifter. Mer makt till dig helt enkelt. Det måste väl helt klart räknas som en nyhet i klass med kändisbebisar och snökaos?

Det finns därför all anledning att redan nu fundera över hur du skulle vilja ha det i framtiden. För att sedan vara säker på att en fullmakt utformas på lämpligt och korrekt sätt, ta gärna kontakt med en jurist.

Krönika av biträdande juristen Eva Olofsson, publicerad i Umeå Tidning 2016-11-30.