Skip to main content

anders_johnsson_presentationI Sverige väljer många par att inte gifta sig. Vid utgången av 2013 var det drygt 1 300 000 svenskar som levde som sambo. Många av dem har kanske hört att det inte finns någon arvsrätt mellan sambor, men inte reflekterat så mycket över det. Det har möjligen också mindre betydelse när förhållandet är färskt och paret kanske bor i en hyresrätt. Men åren går och samlevnaden resulterar ibland i barn, och med det följer ofta ett boende i villa eller bostadsrätt. Detta medför i sin tur regelmässigt att plånboken töms, spargrisen plundras och att banken måste bidra med resten. Har man väl kommit dithän, så anser jag att det är hög tid att se över sina ekonomiska mellanhavanden, framförallt vad som händer vid en separation och vid dödsfall.

Om vi i dagens text, stannar vid det senare, som för övrigt med 100 procent sannolikhet drabbar alla, så kan konstateras att en efterlevande kan hamna i en besvärlig sits. Inte ens om det finns gemensamma barn, så finns någon arvsrätt för sambon, utan när den ene dör, så är det de gemensamma barnen som är de närmaste arvtagarna. Om barnen är under 18 år kommer det då att utses en god man för barnen, som har att tillse att de får ut sitt arv och det kanske inte kan ordnas utan att villan eller bostadsrätten säljs. Mitt i sorgeprocessen måste alltså den efterlevande börja tänka på att skaffa en ny bostad.

Kan man då göra något åt detta? Ja ett sätt är förstås att gifta sig, eftersom makar ärver varandra före gemensamma barn. Men alla vill inte lösa det så (och anledningen därtill bör inte utforskas för noggrant i klientmötet …), vilket medför att min starka rekommendation är att upprätta testamenten gentemot varandra. Det löser åtminstone en del av problematiken. Man kan dock aldrig gå längre i testamente än att barnen omedelbart har rätt att begära ut åtminstone hälften av sitt arv (den så kallade laglotten). Man kan därför gärna komplettera testamentet med att teckna ömsesidiga livförsäkringar för att förbättra skyddet ytterligare. Då kan en livförsäkring som faller ut till den efterlevande, användas för att lösa ut laglotten. Givetvis finns det många gånger individuella förutsättningar som komplicerar bilden ytterligare och som man måste ta hänsyn till. Ta därför kontakt med en juridisk rådgivare som är väl insatt i den ekonomiska delen av familjerätten, som får lämna konkreta råd i just ert fall.

Krönika av Anders Johnsson, publicerad i Umeå Tidning 2016-03-23