Skip to main content

Jens NyströmFrågan framstår idag som allt mer berättigad. Moderna bilar innehåller teknik vars främsta syfte är att frånta föraren ansvaret för att kontrollera fordonet. I dagarna inleddes försök med självkörande taxibilar i Pittsburgh. I Kristinebergsgruvan rullar en förarlös lastbil genom de trånga gruvgångarna och redan till våren testas den senaste tekniken i ett stort antal fordon i Göteborgstrafiken.

Hurra! Jublar teknikern, juristen är mer tveksam. Hur ska det fungera? Vem är ansvarig om det sker en olycka? När kan föraren inte längre anses ansvarig för det bilen gör?

Trafikbrottslagen utgår idag från det s.k. föraransvaret. Det är föraren och inte ägaren som bär ansvaret för hur fordonet framförs.  Även om dagens förarstödjande teknik, t.ex. ABS-bromsarna, i viss mån redan agerar självständigt, omfattas inte tillverkaren eller andra aktörer av ett direkt straffrättsligt ansvar om något går snett under färd. Med en helt förarlös fordonsflotta blir dagens strafflagstiftning därför något svår att tillämpa.

En särskild utredare föreslog nyligen lagändringar. Tillståndsplikt och straffrättsligt ansvar för företag som önskar påbörja försök med mer eller mindre förarlösa fordon. Så längre systemet bara stödjer föraren skall allt vara som vanligt men när fordonet övergår i ett självkörande läge skall ansvaret övergå på den som har ansökt om tillstånd för försöksverksamheten. Ännu är det inte bestämt vad som skall hända om testverksamheten i framtiden permanentas och självkörande fordon släpps ut på den öppna marknaden.

I takt med teknikens utveckling kommer ansvarsfrågan och utredningarna kring misstänkta trafikbrott att bli allt mer komplicerade. Fram till dess att förarsätet helt har avskaffats kommer chaufförens alternativa förklaringar till ett oönskat trafikbeteende att behöva uteslutas. Fick bilen en felaktig programvara på fabriken? Har verkstaden gjort en felaktig service? Har tidigare ägare gjort egna modifieringar eller kan det ha skett ett dataintrång?

Ibland har juridiken svårt att hänga med tekniken. Här är det nog tvunget att den gör det. Innan förarlösa fordon tillåts på våra gator bör det finnas ett väl genomtänkt regelverk som stå redo att ta vid där tekniken eventuellt fallerar.

Krönika av Jens Nyström, publicerad Umeå Tidning 2016-10-05