Skip to main content

ulrika_lange_presentationJag stöter många gånger på uppfattningen att juridiken krånglar till det. Oavsett om det gäller förhållandet med sambon eller kompanjonen i företaget finns en inbyggd föreställning om att förtroende och gott samarbete löser det mesta. Att ta upp frågan om en reglering av relationen, av vad slag den vara må, är något som många drar sig för att göra då det kan upplevas som ett ifrågasättande av den andra parten.

Jag skulle vilja vända på detta. Juridiken behövs. En bra juridisk grund ger snarare möjlighet till gott samarbete, tydliga förutsättningar och tillit. Desto större och viktigare ett löfte eller ett förhållande är, desto viktigare blir det också att skapa juridik av det redan i ett initialt skede.

Ett argument för detta är att en relation ofta, eller till och med alltid, slutar med juridik oavsett vad parterna tänkt sig från början. Det kan exempelvis röra sig om ett bolag där en av aktieägarna går bort, skiljer sig eller begår ett brott, om att man en dag vill separera och då har olika uppfattning om hur egendomen ska fördelas eller att den hantverkstjänst som man beställt blev dyrare än vad som var tänkt. Finns i detta skede inte någon tydlig reglering med givna konsekvenser blir den juridiska lösningen oförutsägbar och ofta riskfylld för parterna. På samma sätt som man av förebyggande skäl skaffar rasskydd för snömassor, en försäkring eller brandvarnare kan man, inom lagens ramar, på förhand välja att själv besluta vilka spelregler inom juridiken som ska tillämpas.

Inom de flesta områden strävar vi efter en rak och tydlig dialog. Vad vill vi? Vad tänker vi oss om det inte blir så? Vad händer då? Jag vill hävda att juridiken är verktyget för att reglera dessa frågor. Min uppfattning är att den som är villig att stå för sitt löfte och sätta detta på pränt de facto är mer pålitlig än den som hänvisar till att det löser sig framöver och att juridiken endast komplicerar. Detta innebär också att denne är beredd att tydliggöra sina löften och vad som, oftast i form av ekonomiska följder, ska bli konsekvensen om dessa inte uppfylls.

När tvisten väl är framme är det svårt att undvika att den tolkas utifrån ett befintligt rättsligt regelverk som du inte haft chans att påverka. Jag vill alltså uppmana till att sluta sky juridiken och att istället se till att välja den juridiska lösning som du vill ha i tid.

Det är alltid lättare att vinna i ett spel där man själv varit med och beslutat om reglerna. Så fungerar även verkligheten.

Krönika av Ulrika Lange, publicerad i Umeå Tidning 2015-10-28