Skip to main content
Nyheter

Krönika: Lån betalas alltid tillbaka, eller?

By 29 april, 2015No Comments

ulrika_lange_presentationSom advokat får jag ofta frågan om att biträda i tvister som rör pengalån. Jag tänkte därför peka på några saker som man kan tänka på när man lånar ut eller lånar pengar av någon annan.

Dokumentera lånet genom ett skuldebrev. I det bör det framgå vem som ska betala (gäldenären), i vilken form och när. När det gäller till vem gäldenären ska betala (borgenären) finns det två huvudformer av skuldebrev, löpande och enkla. Enkla är till skillnad från löpande ställda till viss specifikt angiven fysisk eller juridisk betalningsmottagare.

Normalt undertecknas skuldebrevet endast av gäldenären. Bevittning krävs inte men är bra ur bevissynpunkt. Är man flera gäldenärer bör man vara medveten om att man som huvudregel har solidariskt ansvar, vilket innebär att borgenären kan kräva vem som helst av gäldenärerna på hela skulden.

I egenskap av gäldenär bör man också vara medveten om att borgenären i princip har rätt att få betalt omedelbart när han eller hon så kräver, om inte annat angivits. Vill man som gäldenär försäkra sig om att inte behöva betala innan en viss förfallodag bör den dagen alltså anges i skuldebrevet.

Det kan som gäldenär också vara bra att veta att det som huvudregel är möjligt att framställa invändningar mot ett betalningskrav, även om det finns ett skuldebrev. En invändning kan exempelvis vara att man redan betalat, vilket gäldenären i så fall måste kunna visa. När det gäller att skydda sig mot att borgenären återkommer med samma krav bör man som gäldenär därför se till att vid slutbetalning återfå skuldebrevet och i övrigt se till att delbetalningar av skulden kvitteras och tydligt antecknas på skuldebrevet.

För borgenären kan det vara bra att känna till att ränta som huvudregel inte betalas innan förfallodagen, om inte annat angetts. Vill man ha avkastningsränta på de utlånade pengarna under låneperioden måste det regleras i skuldebrevet.

Trots att det alltså finns frågor att tänka på utgör ett skuldebrev sammantaget ett smidigt bevis för en fordrans uppkomst och innehåll. Skuldebrevet är dessutom ofta avgörande för framgång om skulden inte betalas och tvisten tas vidare till domstol. Nästa gång du lånar ut pengar, fundera alltså på om du inte bör upprätta ett skuldebrev.

Krönika av Ulrika Lange, publicerad i Umeå Tidning 2015-04-29