Skip to main content

ulrika_lange_presentationTillhör du de som drömmer om att plötsligt finna att ett stort oväntat belopp har kommit in på bankkontot? Det kan tyckas vara en angenäm överraskning men vad gäller egentligen? Har du rätt att behålla pengarna? Svaret blir som ofta när det gäller juridiska frågor: det beror på.

Huvudregeln vid en felaktig pengaöverföring är att medlen ska återbetalas, något som i de flesta fall kan tyckas vara en rimlig åtgärd. Skälet till en sådan ordning är att det har ansetts orimligt att någon ska kunna göra vinning på någon annans misstag. Principen om denna rätt till återkrav vid misstagsbetalningar har i den juridiska världen givits termen condictio indebiti.

Utgå nu från att du sett beloppet men inte reagerat, det har exempelvis varit en vanligt förekommande utbetalare och ett belopp som är i närheten av vad du brukar få utbetalt. Du har dessutom redan spenderat pengarna. Blir du nu återbetalningsskyldig för de pengar som du inte ont anande redan förbrukat?

Nej, inte nödvändigtvis. Frågan är inte reglerad i lag men i praxis har det fastslagits ett par undantagssituationer där den som mottagit pengarna har ansetts ha rätt att behålla dessa. Det kanske mest vanligt förekommande undantaget avser just att mottagaren i god tro inrättat sig efter betalningen.

Grundläggande för att du ska kunna anses ha varit i god tro är att du vare sig vid mottagandet eller därefter borde ha insett att något inte stämde. Att du har inrättat dig efter betalningen innebär vanligen att du redan gjort av med pengarna eller åtminstone anpassat ditt leverne därefter. Praxis talar alltså för att dina möjligheter att få behålla pengarna exempelvis är större om du i egenskap av privatperson får ett mindre belopp för mycket i lön och inte haft anledning att reagera över det samt dessutom i princip saknar större tillgångar på ditt bankkonto, än om du får en större insättning genom en engångsbetalning.

Den juridiska praxisen på området är kort sagt något spretig, sannolikt på grund av att situationerna när det gäller misstagsbetalningar kan variera så pass mycket. Generellt kan dock sägas att om något verkar alldeles för bra för att vara sant, så är det oftast också det. När den oväntade miljonen trillar in på ditt konto – åk inte raka vägen till Las Vegas eller Zanzibar. Det finns en stor risk att verkligheten kommer ikapp dig.

Krönika av advokat Ulrika Lange, publicerad Umeå Tidning 2016-11-02.