Skip to main content
Nyheter

Högsta domstolens verksamhetsberättelse, ”Vikens pizzeria” och ”De försvunna korna”

By 18 februari, 2020No Comments

Här kommer ett litet lästips till den som vill veta lite mer om vad vår svenska Högsta domstol ägnat sig åt det gångna året. Högsta domstolen ger nämligen sedan ett antal år tillbaka ut en verksamhetsberättelse som är riktigt intressant och även enkel att läsa. Överlag arbetar domstolarna mycket med att bli mer tillgängliga för allmänheten, bland annat genom att skriva domar som är begripliga på vanlig svenska och använda sig av pressmeddelanden för att förklara sina avgöranden. Högsta domstolens verksamhetsberättelse är sannolikt en del i detta arbete.

Vad finns det då för intressant att ta del av i verksamhetsberättelsen? Jo, jag fastnade exempelvis för en artikel kring Högsta domstolens arbete med att namnge sina avgörande. Traditionellt sett hänvisas nämligen till Högsta domstolens avgöranden genom att ange avgörandets plats i tryckt form i Nytt Juridiskt Arkiv (NJA), där alla vägledande avgöranden (prejudikat) publiceras. Ett avgörande kan då heta till exempel NJA 2017 s. 261. Problemet med dessa hänvisningar är att det generellt är svårt att lägga på minnet vad just rättsfallet NJA 2017 s. 261 handlade om till skillnad från exempelvis NJA 2017 s. 708. Nu har dessa rättsfall därför också fått namn, där det första rättsfallet heter ”Vikens pizzeria” och det andra heter ”Vedbrandsskiftet”. Betydligt lättare att hålla isär! En annan fördel är att namnen bestäms direkt, till skillnad från sidhänvisningen i NJA som fastställs först när boken tryckts.

Namngivande av nya vägledande avgöranden har Högsta domstolen ägnat sig åt sedan 2017, men det som är nytt i verksamhetsberättelsen för 2019 är att en grupp justitieråd (domare) fått till uppgift att också namnge äldre avgöranden. Detta har resulterat i en lista som finns publicerad på Högsta domstolens hemsida där alla officiella namn finns med. Där kan bland annat konstateras att Högsta domstolen 1948 ägnade sig åt avgörandet ”Den förstörda semestern”, att ”Trätofflorna” avgjordes 1983 och att domstolen i år bland annat hunnit avhandla  ”De försvunna korna”. Onekligen namn som säger betydligt mer än en sidhänvisning i NJA.

Skrivet av advokaten Eva Olofsson