Skip to main content
Nyheter

Har ditt företag sett över er hantering av personuppgifter?

By 23 oktober, 2018No Comments

Den 25 maj 2018 trädde den nya dataskyddsförordningen, eller GDPR som den också kallas, i kraft. Dataskyddsförordningen gäller som lag i Sverige och ersatte personuppgiftslagen, PUL, som gällt i Sverige sedan 1998. Mycket i regleringarna känns igen från personuppgiftslagen men dataskyddsförordningen innehåller också en hel del nyheter som bolag, myndigheter m.fl. har att förhålla sig till.

Vi ser i vår rådgivning och i våra nätverk att många bolag ännu inte sett över sin personuppgiftshantering, missförstått kraven eller helt enkelt inte nått ända fram på egen hand, varken utifrån den tidigare personuppgiftslagens krav eller utifrån de högre krav som dataskyddsförordningen innebär. Vi bistår gärna dig och ditt företag både med rådgivning och med att ta fram nödvändiga juridiska handlingar anpassade för just er verksamhet. På byrån är advokaterna Petter Mörk, Ulrika Lange och Anton Strandberg särskilt inriktade på frågor som gäller dataskydd.

Välkommen att kontakta oss!