Skip to main content
Nyheter

Gymnasielagen får tillämpas

By 9 oktober, 2018No Comments

Den s.k. gymnasielagen får nu tillämpas efter besked från Migrationsöverdomstolen. Migrationsöverdomstolen är högsta instans i migrationsmål och har genom två domar tagit ställning till om lagen kan tillämpas. Lagen innebär en möjlighet till uppehållstillstånd för gymnasiestudier för omkring 10 000 unga personer, som var under 18 år när de ansökte om asyl i Sverige. I domarna kommer Migrationsöverdomstolen fram till att stadgad ordning inte har åsidosatts i något väsentligt hänseende när bestämmelsen om sänkt beviskrav för sökandens identitet kom till. Migrationsöverdomstolen bedömer inte heller att EU-reglerna hindrar ett sänkt beviskrav rörande identitet vid prövningen av frågon om uppehållstillstånd för en utlänning som redan vistas i Sverige. Migrationsverket återupptar nu arbetet med att pröva ansökningarna som legat vilande i avvaktan på Migrationsöverdomstolens besked.

Migrationsverkets hemsida finns mer information.