Skip to main content
Nyheter

Det kan löna sig att vänta med altanbygget

By 19 mars, 2019No Comments

I dag krävs det under vissa förutsättningar bygglov för den som vill bygga en altan. Normalt behövs det inte om det handlar om ett vanligt trädäck som byggs direkt på marken men inte sällan när det handlar om en mer upphöjda altaner som skapar ett utrymme undertill mot marken. Mark- och miljööverdomstolen har sagt att det är det visuella intrycket och altanens höjd över markytan som är avgörande. Men sammantaget är rättsläget något osäkert.

Regeringen har nu föreslagit att det ska bli lättnader i regelverket från och med den 1 juli 2019 och en större frihet för den som vill bygga. Utgångspunkten i förslaget är att det ska vara möjligt att utan att söka bygglov bygga altaner som inte är högre än 1,8 meter och som byggs inom 3,6 meter från ett en- och tvåbostadshus. Det krävs dock att man håller sig inom 4,5 meter från tomtgränsen om inte grannarna medger ett undantag. Däremot ska man inte behöva ta hänsyn till eventuella begränsningar i detaljplan eller områdesbestämmelser. Förslaget är dock beroende av riksdagens godkännande och det är i skrivandets stund oklart när omröstning i frågan kommer att ske. För den som står inför att söka bygglov för sommarens altanbygge kan det dock finnas goda skäl att vänta något.

Skriver av advokaten Jens Nyström