Skip to main content
Nyheter

Bra att veta om strandskyddsdispens

By 15 mars, 2021No Comments

Kanske tänker du söka strandskyddsdispens för något projekt i sommar? Då kan det vara bra att känna till reglerna om tomtplatsavgränsning vid strandskyddsdispens. Du känner säkert redan till att det som huvudregel är förbjudet att bygga inom 100 meter från strandkanten vid våra kuster, sjöar och vattendrag. Undantag finns förstås men som huvudregel kan man utgå från att man behöver söka dispens från strandskyddet om man vill bygga, ändra eller åtgärda något inom strandskyddat område. Det kan handla om till exempel att bygga en altan, brygga eller friggebod.

Det finns möjlighet att söka tillåtelse av kommunen och det är då som reglerna om tomtplatsavgränsning blir aktuella. I beslutet om strandskyddsdispens ska det ingå en precisering av den tomtplats som får användas framöver. Avgränsningen ska framgå av beslutet och markeras på en karta. I praktiken innebär det att kommunen bestämmer det område inom vilket markägaren får hävda sin hemfridszon (t.ex. klippa gräset och anlägga rabatter) och var allemansrätten börjar gälla.

Varför kan det vara viktigt att känna till detta då? Jo, för att tanken är att den beslutade tomtplatsen ska var så pass stor att den medger en förnuftig användning av huset och de anordningar som hör till detta. Området blir även i viss mån styrande för framtiden eftersom komplementbyggnader eller andra anordningar så långt det är möjligt ska placeras inom den fastslagna tomtplatsen. Det kan därför vara viktigt att redan från början hålla koll på att den avgränsade tomtplatsen inte blir så liten att det i praktiken blir svårt att på ett rimligt sätt använda tomten. Har man fått en dispens men tycker att tomtplatsavgränsningen gjorts felaktigt kan man överklaga beslutet, till Länsstyrelsen och eventuellt vidare till Mark- och miljödomstolen.

Skrivet av advokat Jens Nyström