Skip to main content
Nyheter

Att tänka på när man köper hus

By 1 mars, 2019No Comments
[et_pb_section fb_built=”1″ admin_label=”section” _builder_version=”3.0.47″][et_pb_row custom_padding=”0|0px|15px|0px|false|false” admin_label=”row” _builder_version=”3.0.48″ background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat”][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”3.0.47″][et_pb_text admin_label=”Text” _builder_version=”3.19.14″ background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat”]

Går ni i husköpartankar? Då finns det en hel del att tänka på! Vid köp av ett hus, det vill säga en fastighet, gäller jordabalkens bestämmelser. Om en fastighet inte stämmer överens med vad som följer av avtalet eller om fastigheten annars avviker från vad en köpare rimligen kunnat förutsätta vid köpet, kan köparen mot säljaren göra gällande att fastigheten är felaktig och att köparen ska ha rätt att till exempel få ett prisavdrag.

Köpare får dock inte göra gällande ett fel om köparen borde ha upptäckt felet vid en sådan undersökning av fastigheten som var rimlig och lämplig med hänsyn till fastighetens skick, det normala skicket hos jämförliga fastigheter och omständigheterna vid köpet. Köpare har alltså en ganska omfattande undersökningsplikt och det gäller därför att noga undersöka det hus man tänkt köpa. Samtidigt har säljare, generellt sett, ingen plikt att upplysa köparen om fel eller osäkerhetsfaktorer.

Det är vanligt att säljare köper en så kallad ”dolda fel-försäkring” genom sin mäklare eller sin besiktningsman. I marknadsföringen beskrivs ofta en sådan försäkring ge skydd för säljare och ibland även för köpare, om ett fel i fastigheten senare visar sig. Konsumentverket har tidigare kritiserat försäkringstypen och det gäller att tänka sig för då försäkringsskyddet ofta är begränsat.

Det förekommer också att säljare anlitar en egen besiktningsman som besiktigar fastigheten inför försäljningen. Protokollet från en sådan besiktning får intressenter då ta del av. Det framgår ibland av säljarens besiktningsprotokoll att vissa utrymmen inte kunnat undersökas och en köpare bör känna till att olika besiktningsmän erbjuder mer eller mindre ingående undersökningar.

Även om en säljarbesiktning ger en bra indikation om vad man som köpare bör titta närmare på är det viktigt att komma ihåg och ha som utgångspunkt att varken dolda fel-försäkringar eller säljarbesiktningar på något sätt befriar en köpare från sin undersökningsplikt. Om säljarens besiktningsman missat ett fel som köparen borde ha upptäckt vid sin undersökning, får köparen inte göra gällande felet mot säljaren. För en köpare innebär en dolda fel-försäkring att man ibland får ett försäkringsbolag som motpart istället för säljaren när köparen framför ett krav på grund av ett fel i fastigheten, vilket inte behöver vara en fördel. Som köpare bör man därför själv noggrant undersöka en fastighet innan köpet.

Vi på Ahlgrens Advokatbyrå biträder regelbundet köpare, säljare och mäklare vid fastighetsöverlåtelser och vid tvister i anledning av fel i fastighet. Ni är välkomna att kontakta oss.

Skrivet av advokaten Anton Strandberg

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]