Skip to main content
Nyheter

Antalet vårdnadstvister i domstol ökar

By 27 november, 2018No Comments

Vårdnadstvister i domstol har det senaste decenniet ökat i antal, visar statistik från Domstolsverket.

Det som är bäst för barnen ska komma i första hand när en vårdnadstvist prövas av domstol. Ibland kan det vara svårt att i förhand bedöma vad en domstol skulle anse är barnens bästa och efter en separation kan det kan vara svårt att komma överens med sin tidigare partner om detta. Hänsyn ska också tas till barnens vilja utifrån en bedömning om barnets ålder och mognad. Om det är till barnens bästa ska utgångspunkten vara att föräldrarna har gemensam vårdnad.

För föräldrar som har svårt att komma överens finns möjlighet att gå i så kallade samarbetssamtal via Familjerätten för att försöka hitta en fungerande överenskommelse.  Om en överenskommelse inte kan nås är det slutligen allmän domstol (tingsrätt, hovrätt och Högsta domstolen) som dömer/beslutar i frågorna om vårdnad, boende och umgänge. Även domstolen ska dock, när det är lämpligt, försöka få föräldrar att komma överens.

Eftersom en domstolsprocess kan vara komplicerad och tung att driva på egen hand är det ett gott råd att söka hjälp av en advokat eller en erfaren jurist i ett tidigt skede. Ditt ombud hjälper dig även med att utreda möjligheter för att få hjälp med delar av dina ombudskostnader via rättshjälp eller rättsskydd. På Ahlgrens Advokatbyrå arbetar flera advokater och jurister med lång erfarenhet av frågor om vårdnad, boende och umgänge. Kontakta gärna oss för att boka tid för rådgivning.